• Banner 11
 • Banner 13
 • Banner 18
 • Banner 9
 • Banner 6
 • Banner 4
 • Banner 16
 • Banner 5
 • Banner 7
 • Banner 17
 • Banner 14
 • Banner 2

Plenáris előadások

2012. szeptember 22.
Plenáris előadások

Carlo Casini, Európai Parlamenti képviselő, az Olasz Életvédő Mozgalom elnöke, Olaszország  - Az Európai Parlament lehetőségei az emberi élet védelmében

 

Sharon Slater, a Family Watch International elnöke, USA - A családok érdekképviselete a nemzetközi színtéren

 

Ékes Ilona, magyar országgyűlési képviselő - A törvényhozás szerepe a kiszolgáltatottak védelmében

 

dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense - Kié a gyermek? - a magyar jog tükrében

 

A címben foglalt kérdés válaszaként az előadás bemutatja azt a jogi környezetet, amelyben a gyermek helyzete kerül szabályozásra, különös tekintettel a gyermek elhelyezési és tartási joggyakorlatra.

 

Második kérdésként arra keresi a választ, hogy ki is a gyermek. Ezzel kapcsolatban az ember fogalom elméleti és jogszabályi elemzése következik, bemutatva az Alkotmánybíróság első abortusz határozatát, ebből a magzati lét és az anya önrendelkezési jogának problémáit elemzi.

 

Harmadik kérdés, hogyan alapozható meg a nők felelős döntése a gyermekvállalással kapcsolatban.

 

Záró gondolatként a készülő szabályozások és civil kezdeményezések értékelése következik.

 

Az előadóról:

 

Az ELTE Jogtudományi Karán summa cum laude szerzett diplomát. Ügyvédjelöltség után az OTP vezető jogtanácsosa 29 évig, majd 1990-től 1999-ig alkotmánybírósági főtanácsos. 1999-től 2006-ig alkotmánybíró. Több cikke jelent meg az új Alkotmány, Alaptörvény előkészítése során, illetve több a pénzügyi jog és alkotmányosság összefüggéséről, illetőleg a jogállam problémáiról. A pénzügyi jogról szóló tankönyv (Pénzügyi Jog I., dr. Halustyik Anna szerk.) hasonló témakörének fejezetét írta meg

 

dr. Koós-Hutás Piroska, szülész-nőgyógyász szakorvos - A gyakorló orvos szerepe, lehetőségei a magzat és az újszülött védelmében

 

Előadásomban gyakorló orvosként szeretnék arról szólni,hogy milyen tényezők befolyásolják napjainkban az orvosok,szülők és a társadalom együttműködését,mi lenne kivánatos a magzat és az újszülött védelmében.

 

Az előadóról:


1979-ben szereztem diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Ezután 1984-ig az I.sz.Sebészeti Klinikán dolgoztam anaesthesiológus és intenziv terápiás orvosként,majd szakvizsgám megszerzését követően kerültem a MÁV Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályára,ahol 2007-ig dolgoztam szülész-nőgyógyász szakorvosként,1996-tól főorvosi beosztásban.1999-től magánpraxist folytatok. A MÁV Kórház bezárása óta saját rendelőmben magánorvosként dolgozom és különböző fővárosi intézményekben,majd 2010.júliusától  az I.sz.Női Klinikán vezettem és vezetek szüléseket és végzek műtéteket.

 

Andrek Andrea, pszichológus, Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) elnökségi tagja - Mindentudó magzatod, mindentudó kisbabád - A korai kötődés kezdete és kontinuitása

 

Az előadás bemutatja a magzat kognitív folyamataira  (érzékelés, észlelés, tanulás, emlékezet) vonatkozó tudományos bizonyítékokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy interakcióba lépjen az anyával/apával ill. a szűkebb környezettel, és (inter-)aktívan vegyen részt fontos kapcsolatainak alakításában.

 

A gyermek iránti anyai és apai érzelmek alakulását is vizsgálja a tudomány, s talán nem meglepő módon, ezek gyökere a várandósság idejére nyúlik vissza. A várandósság előrehaladásával, a magzatmozgások érzékelése nyomán nő a magzat iránt táplált érzelmek intenzitása várandós anyáknál és apáknál egyaránt. Néhány saját vizsgálati adat is alátámasztja a fentieket.

 

Mindezek tükrében érdemes mindinkább a szülő–gyermek kötődésre, mint kontinuumra tekintenünk, amelynek gyökerei a magzat iránt ébredő érzésekig és ráhangolódásig nyúlnak vissza. A szülést követően ezekre épülnek majd az érzelmek és az újszülött jelzéseire adott szenzitív szülői válaszok. A számos kompetenciával és gazdag méhen belüli tapasztalattal rendelkező újszülött mindeközben aktív részese a kötődés kialakulásának.

 

Az előadóról:

 

1996-ban szereztem pszichológusi oklevelet az ELTE-n, 2007 óta a Pedagógia és Pszichológia Kar munkatársa, a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés egyik kidolgozója, koordinátora és oktatója vagyok.

 

Részt veszek a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnökségi munkájában, amelynek célja a születés körüli időszakkal foglalkozó tudományterületek közötti párbeszéd megteremtése, és a releváns perinatális tudományos eredmények bemutatása. Az Aktív Szülés Program munkacsoport kuratóriumi tagja vagyok, megalakulása óta egyéni és csoportos konzultációt vezetek.

Terápiás munkám során elsősorban gyermekáldásra várva, a várandósság idején, a magzattal való kapcsolat elmélyítésében, a szüléssel, a babáról való gondoskodás dilemmáinak kérdéseiben, valamint e kitüntetett időszakban zajló párkapcsolati konfliktusok kapcsán keresnek fel anyák, családok.  

 

A számos módszerspecifikus képzés mellett családom és gyermekeim tanították meg, jelölték ki hivatásom alapvetéseit.

 

dr. Bödecs Péter, főorvos, Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) elnöke - A születés minőségének hatása a szülésre, gyermekvállalásra

 

Az előadóról:

 

Szülész-nőgyógyász szakorvos, pszichoterapeuta. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Affektív Pszichológiai Intézeti Központjában a posztgraduális Perinatális Szaktanácsadó képzés oktatója.

 

Korábban hét évig a győri Petz Aladár Egészségügyi Szakközépiskolában szülészet-nőgyógyászatot tanított. Tíz évig dolgozott a győri szülésfelkészítő munkacsoportban előadóként. Genetikai szaktanácsadást és prenatális diagnosztikát végzett. A PAMOK Nőgyógyászat Meddőségi Szakrendelését vezette.

 

Igor Beloborodov, PhD. „Az Óceántól Óceánig” globális kampány az élet és a családok védelmében nemzetközi koordinátora, Oroszország - Az élet védelme, mint a mély demográfiai válságból kivezető út és a társadalom létének alapja

 

Az előadás az európai országokban jelentkező demográfiai kihívásokkal foglalkozik. A csökkenő népesség, a társadalom elöregedése, a tömeges elvándorlás a hagyományos család pusztulásának következménye, amely korábban századokon át biztosította a generációk utánpótlását és a pozitív társadalmi fejlődést.

 

Soha nem voltak ilyen alacsonyak a termékenységi mutatók, mint most, az emberiség történetének legprosperálóbb időszakában. Ez pedig az európai államok társadalmi és gazdasági stabilitását, hovatovább létezését fenyegeti. Manapság az egy férfi és egy nő házasságára alapozódó hagyományos családnak komoly támogatásra van szüksége a kormány, az egyházak, a civil szervezetek és az összes egészséges társadalmi erő részéről a nemzetek és az egyedi európai kultúrák fennmaradása érdekében.

 

Európának új családmodellre és népességpolitikára van szüksége a jelenlegi nehéz demográfiai körülmények között. Ennek a politikának átfogónak kell lennie, fő prioritása pedig a három- és többgyermekes ép családok érdekeinek előtérbe helyezése.

 

Az előadás hatásosnak bizonyult az élet és a családi értékek védelmében. A szerző közreadja az Oroszországban és más országokban tapasztaltakat a szociális hirdetések, a gyermekvárást és az anyaságot támogató pro-life tevékenységek, a nyilvános akciók, az információs támogatás, valamint a politikusok, vallási és egyéb vezetők bevonása terén.

 

Az előadóról:

 

Orosz élet- és családvédelmi vezető. 2006 óta a Demográfiai Kutatóintézet (Moszkva) igazgatója. A Demographia.ru. elnevezésű honlap főszerkesztője.

 

A Családok Világkongresszusa 2011-ben Moszkvában megrendezett demográfiai csúcstalálkozója Szervező Bizottságának elnöke. Korábban az Orosz Föderáció Tanácsa (a Parlament Felsőháza) FÁK ügyek Bizottságához tartozó szakértői bizottság tagja.

 

Négy, az élet érdekében Oroszországban, Ukrajnában és Belorussziában megrendezett autós gyűlés, valamint az első orosz országos krízisterhességi segélyvonal alapítója és szervezője.

 

© 2024 Az élet: ajándék | Minden jog fenntartva

Látványügynökség Feki Webstudio @ 2012 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás