• Banner 13
 • Banner 18
 • Banner 9
 • Banner 16
 • Banner 14
 • Banner 4
 • Banner 17
 • Banner 6
 • Banner 2
 • Banner 7
 • Banner 5
 • Banner 11

A várandós gondozás menete

2012. október 14.
A várandós gondozás menete

 

A terhesgondozás, hivatalosan várandós gondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen születésének elősegítése. A veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése. A szülésre, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés.

Ki jogosult térítésmentes terhesgondozásra?


- a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár és házastársa, valamint
- a Magyarországon érvényes bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár.

 

Milyen szolgáltatásokat foglal magában a terhesgondozás?


A várandós gondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a védőnő és a gyermeket váró nő együttműködésén alapul.

 

A terhesgondozás keretében

- a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése érdekében szükséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a magzatot károsító hatások (különösen a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás) elkerülésének fontosságáról
- elvégzik a magzat egészséges fejlődését ellenőrző és a gyermeket váró nő egészségvédelmét biztosító szűrővizsgálatokat
- segítséget adnak a gyermeket váró nőnek a szülésre, szoptatásra, csecsemő- és gyermekgondozásra való felkészüléshez.

 

FONTOS TUDNI, hogy a terhesgondozáson való részvétel – a terhesség ideje alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer – az anyasági támogatás folyósításának egyik feltétele.


Melyek a szülész-nőgyógyász szakorvos feladatai a terhesgondozás során?


- a várandós nő és a magzat védelme érdekében a várandós gondozás során az orvosnak el kell rendelnie a szűrővizsgálatokat;
- a várandósság felismerése és a várandós nő gondozásba vétele, valamint egészségi állapotának ellenőrzése érdekében szükséges vizsgálatokat elvégzi;
- a várandós gondozást végző szakorvos az általa végzett vizsgálatok leleteit a várandós anya gondozási könyvében, valamint szükség szerint az ahhoz csatolt külön lapon és saját kartonján, illetve a forgalmi naplóban dokumentálja;
- a védőnővel együttműködve részt vesz a szülésre való felkészítésben és a szoptatás szorgalmazásában.

 

A várandós gondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos szabadon választható a gondozásba vételkor és a gondozás során bármikor.

 

Milyen feladatokat lát el a háziorvos a terhesgondozás keretében?

 

A háziorvos a szülész- nőgyógyász szakorvossal és védőnővel együttműködve vesz részt a várandósgondozásban. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a várandós nő korábbi, nem a várandóssággal kapcsolatos kivizsgálásának és gyógykezelésének adataira, azok várandósságra gyakorolt hatásaira.

 

A háziorvos a várandós gondozás keretében:

- hetente két óra várandós tanácsadást tart;
- önállóan végzi a várandós gondozással kapcsolatos vizsgálatokat;
- szükség esetén elrendeli a szűrővizsgálatokat;
- az általa végzett vizsgálatok leleteit rögzíti a várandós anya gondozási könyvében, és törzskartonján;
- elbírálhatja a várandós keresőképességét;
- kiemelt figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására.

 

Milyen tevékenységeket végez a védőnő?


A terhesgondozás keretében a védőnő

- tájékoztatja a várandós anyát gondozásának menetéről,
- a védőnő nyilvántartásba veszi a várandós anyát – a szülész-nőgyógyász szakorvostól hozott igazolás/lelet alapján, ( ezt átadja a várandós anyának),
- kiállítja a várandós anya törzslapját, gondozási könyvét
- felveszi a részletes anamnézist (előzményeket),
- a várandós gondozás során a tanácsadáson és a családlátogatáson szerzett tapasztalatokat rávezeti a várandós anya törzslapjára és beírja gondozási könyvébe is,
- a nyilvántartásba vett várandós anyákat otthonukban, illetve a tanácsadóban folyamatos gondozásban részesíti,
- legalább hetente egy alkalommal várandós tanácsadást tart;
- a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatokat elvégzi,
- folyamatosan konzultál a várandós gondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvossal és a háziorvossal;
- figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát
- tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról, a családtámogatási ellátási formákról, szükség esetén közreműködik ezek intézésében,
- megszervezi a szülésre felkészítést lehetőleg a férj (élettárs) bevonásával,
- kiemelt figyelmet fordít a szoptatás szorgalmazására, a baba 6 hónapos koráig tartó kizárólagos szoptatásra,
- egészségnevelési foglalkozásokat, szülésre felkészítő tanfolyamot szervez/vezet, szorgalmazza az együttszülés lehetőségének megteremtését.

 

A védőnő nem választható szabadon, a körzeti védőnőhöz kell járni terhesgondozásra.

© 2024 Az élet: ajándék | Minden jog fenntartva

Látványügynökség Feki Webstudio @ 2012 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás